Смыков Юрий, Арапетян Армен, Димитриев Виталий не согласны с обвинениями в рейдерстве «БЛЕК СИ ШИПИНГ СЕРВИС»

В липні 2011р. Смиков Ю. П., Арапітян А. Ж., Дімітрієв В. В. випадково дізналися про те, що на Інтернет — сайті: http://zahvat.net та на Інтернет — сайті: http://pr-z.com.ua розміщено лист заступника директора ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» Коржова Валентина Яковича від 23.10.2010 року під назвою: «Открытое обращение о рейдерском захвате ООО «БЛЕК СИ ШИПИНГ СЕРВИС». На Інтернет — сайті http://zahvat.net вказаний лист розміщено за адресою: http://zahvat.net/2/59/1418/1981/ (Додаток — 1). На Інтернет — сайті http://pr-z.com.ua цей же лист розміщено за адресою: http://pr-z.com.ua/node/459 (Додаток — 2).

 

У вказаному відкритому листі Коржова В. Я. від 23.10.2010р. зазначаються наступні відомості: «В має 2010 г. в состав рейдерской группы примкнули новые лица — Смыков Юрий, Арапетян Армен, Димитриев Виталий, которые не скрывают, что тон в напористом и даже нагловатом характере их действий задает привлечение судебного ресурса области. Упомянутое пополнение рейдерской группировки намеревается заполучить половину доли «пирога» в случае удачной «преступной охоты» по завладению имуществом ООО «БЛЕК СИ ШИПИНГ СЕРВИС».

 

Згідно з п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.02.2009р., негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема, норм чинного законодавства, вчинення будь — яких інших дій (наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо) і яка, на думку Позивача, порушує його право на повагу до гідності, честі чи ділової репутації.

 

Вищенаведена інформація відносно Позивачів, яка наведена в листі Коржова В. Я. від 23.10.2010р. та поширена на Інтернет — сайтах http://zahvat.net та http://pr-z.com.ua є негативною по відношенню до Смикова Ю. П., Дімітрієва В. В., Арапітяна А. Ж. з огляду на наступне:

 

1. У відкритому листі Коржова В. Я. зазначено, що «В має 2010 г. в состав рейдерской группы примкнули новые лица — Смыков Юрий, Арапетян Армен, Димитриев Виталий…». 3 цього напрошується очевидний висновок про те, що Смиков Ю. П., Дімітрієв В. В., Арапітян А. Ж. — є рейдерами, які беруть участь у рейдерському угруповуванні. В українському законодавстві відсутнє визначення поняття «рейдер», проте воно однозначно є негативним по відношенню до особи, у відношенні якої воно вживається, з огляду на офіційну позицію деяких державних органів з приводу рейдерства, а саме:

 

—   повідомлення   прес-служби   СБУ   від   19.10.2006р.,   згідно   з   яким   рейдерство визначається як протиправне захоплення акціонерних товариств сторонніми комерційними структурами через мінори тарних акціонерів, які діють на їх користь. (Додаток — 5);

 

—   повідомлення прес — служби МВС від 18.12.2006р., згідно з яким рейдерство визначається як силове захоплення спірних підприємств. (Додаток — 6);

 

— повідомлення прес — служби Міністерства юстиції України від 30.11.2006р., згідно з яким рейдерство визначається міністром юстиції, як антисуспільна дія, яка не має легітимності. (Додаток — 7).

 

Таким чином, Позивачі у відкритому листі Коржова В. Я. фактично звинувачуються в участі у протиправному, недружньому захопленню ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс», яке має анти суспільний характер. Адже вживання епітету «рейдер» по відношенню до кожної особи, враховуючи відношення до проблеми рейдерства в суспільстві, політикумі та органах державної влади, одразу ж «кидає пляму» на честь, гідність та ділову репутацію особи, яка звинувачується в рейдерстві.

 

2.  У відкритому листі Коржова В. Я. зазначається, що «….Упомянутое пополнение рейдерской группировки намеревается заполучить половину доли «пирога» в случае удачной «преступной охоты» по завладению имуществом ООО «БЛЕК СИ ШИПИНГ СЕРВИС». 3 цього напрошується очевидний висновок про те, що Смиков Ю. П., Арапітян А. Ж. та Дімітрієв В. В. провадять якусь злочинну діяльність по захопленню «половини пирога», тобто половини майна ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс». Разом з тим, згідно з ст. 62 Конституції України,  особа вважається  невинуватою  у  вчиненні  злочину  і  не  може  бути  піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.  Тобто  поширення  відомостей  про тс,  що  особа  веде злочинну діяльність (в данному випадку в словосполученні зі словом «полювання», яке вживалося в листі у переносному значенні) в той час, як її вина у вчиненні злочину та сам   факт   вчинення   злочину   не   встановлено   обвинувальним   вироком   суду   у кримінальній справі — є незаконним, оскільки порушує положення ст. 62 Конституції України.

 

Такі висловлювання Коржова В. Я. у відкритому листі від 29.10.2010р. створюють у громадськості враження, що Позивачі є членами якогось злочинного рейдерського угруповування, головною метою якого є захоплення майна ТОВ «БЛЕК СІ ШІПІНГ СЕРВІС».

 

3.  У відкритому листі Коржова В. Я. зазначається, що «…что тон в напористом и даже   нагловатом   характере   их   действий   задает   привлечение   судебного   ресурса области…».   Цим   висловлюванням   Коржов   В.   Я.   фактично   звинувачує   Позивачів   у корупційних діяннях, не наводячи жодних доказів на підтвердження своїм висновкам. Зазначене  висловлювання  негативно   впливає  на  честь,   гідність  та  ділову  репутацію Позивачів, оскільки створює у громадськості враження, що Позивачі є корупціонерами, які за допомогою судової гілки влади, реалізовують свої плани по захопленню майна ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс».

 

Згідно з п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.02.2009р., недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

 

Інформація відносно Позивачів, яка наведена в листі Коржова В. Я. від 23.10.2010р. та поширена на Інтернет — сайтах http://zahvat.net та http://pr-z.com.ua є недостовірною та неправдивою по відношенню до Смикова Ю. П., Дімітрієва В. В., Арапітяна А. Ж. з огляду на наступне:

 

1. Позивачі законно придбали частку в статутному капіталі ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» на підставі цивільне — правових угод.

 

29.12.2009р. загальними зборами учасників ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» було прийнято рішення про надання згоди Коржовій Тетяні Миколаївні (дружина Коржова Валентина Яковича) на продаж частки в розмірі 10 % статутного капіталу Смикову Ю. П. та частки в розмірі 9% статутного капіталу — Суворовій Ларисі Пилипівні (теща Арапітяна Армена Жорайовича) (Додаток — 8). 13.01.2010р. між Смиковим Ю. П. (від імені якого за дорученням діяв Дімітрієв В. В.) та Коржовою Т. М. було укладено договір купівлі -продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» в розмірі 10%, якийпосвідчено приватним нотаріусом одеського міського нотаріального округу Диким С. П. (Додаток — 9). 13.01.2010р. між Коржовою Тетяною Миколаївною та Суворовою Ларисою Пилипівною було укладено договір купівлі — продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» в розмірі 9%, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Диким С. П. (Додаток — 10). Другий учасник ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» Чеховська Н. В. надала заяву про відмову від права переважної купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» (Додаток — 11). Сам Коржов Валентин Якович надав нотаріально посвідчену згоду від 13.01.2010р. своїй дружині -Коржовій Тетяні Миколаївні на продаж часток в статутному капіталі ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» (Додаток — 12). У вказаній заяві Коржов В. Я. зазначив, що «такий правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, та погоджуюся з тим, щоб умови договору купівлі — продажу, у тому числі й сума договору, визначалися моєю дружиною самостійно.

 

Таким чином, Смиков Ю П. (від імені якого діяв Дімітрієв В. В.) та Суворова Л. П. (теща Арапітяна А. Ж.) з дотриманням положень ЦК України, Закону України «Про господарські товариства», статуту ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» придбали частки відповідно 10% та 9% статутного капіталу ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс». При цьому зробили це з відома та за згодою Коржова В. Я., який через деякий час з незрозумілих причин звинуватив їх у рейдерстві.

 

Протягом 2010р. — 2011р. між Смиковим Ю. П., Суворовою Л. П. — з одного боку та родиною Коржових та ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» — з іншого існував господарський спір щодо законності вищезазначених договорів купівлі — продажу та їх дійсності.

 

Рішенням Господарського суду Одеської області від 11.02.2011р. у справі №26/206-10-5341 в задоволенні позову Чеховської Н. В. було відмовлено, укладені договори купівлі продажу були визнані в мотивувальній частині рішення такими, що відповідають положенням чинного законодавства (Додаток — 13). Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 24.03.2011р. (Додаток — 14) та Постановою Вищого господарського суду України від 25.05.2011р. (Додаток — 15), вказане рішення суду першої інстанції було залишене в силі та без змін.

 

2.  В діях Позивачів немає жадних ознак злочину, на які натякає в своєму відкритому листі Коржов В. Я.

 

Вважаючи, що в діях Позивачів є склад злочину, Коржов В. Я. звернувся з відповідною заявою до органів прокуратури. Постановою старшого помічника Чорноморського транспортного прокурора Толстика В. В. від 08.04.2011р. в порушенні кримінальної справи у відношенні Смикова Ю. П., Арапетяна А. Ж., Дімітрієва В. В. було відмовлено у зв’язку з відсутністю в їх діях складів злочинів, передбачених ст. 190, 191, 358, 364-367 КК України при укладанні договорів купівлі — продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» (Додаток — 16).

 

Таким чином, в діях позивачів органи прокуратури не знайшли жодних ознак складу злочину.

 

3. В діях Пвзивачів відсутні жодні ознаки, які б давали підстави кваліфікувати ‘їх як рейдерські.

 

Після укладення договорів купівлі — продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» 13.01.2010 року, саме ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» не здійснила жодних заходів для того, аби зареєструвати відомості про нових учасників Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та допустити їх до участі в управлінні Товариством. Арапітян А. Ж. взагалі не укладав жодних договорів щодо корпоративних прав ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс», а Дімітрієв В. В., підписуючи договір від 13.01.2010р. діяв як представник Смикова Ю. П. за дорученням.

 

06.12.2010р. учасники ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» Смиков Ю. П., Суворова Л. П., Паюл В. А., МПП «Юридичне бюро «Лексус» направили колективне звернення на адресу керівництва ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» з проханням зареєструвати відомості про них. якпро учасників Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (Додаток — 17). Жодної відповіді на вказане звернення та жодних дій по реєстрації інформації про Смикова Ю. П., Суворової Л. П., МПП «Юридичне бюро «Лексус», Паюла В. А. як про учасників ТОВ «Блекс Сі Шіпінг Сервіс» з боку керівництва останнього здійснено не було.

 

У зв’язку з вищезазначеною ситуацією, в господарських судах України розглядається господарська справа № 27/176-10-5557, в якій Смиков Ю. П., Суворова Л. П., Паюл В. А., МПП «Юридичне бюро «Лексус» просять суд зобов’язати ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» зареєструвати відомості про них, як про учасників Товариства у ЄДР.

 

Тобто жодних дій по силовому захопленню ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» чи майна підприємства Позивачі не вчиняли, не вчиняють та не будуть вчиняти, а лише відстоюють в судовому порядку, спираючись на законодавство України свої права та законні інтереси.

Для з’ясування факту того, що автором листа «Открытое обращение о рейдерском захвате ООО «БЛЕК СИ ШИПИНГ СЕРВИС» від 22.10.2010р. дійсно є Коржов В. Я., мною було направлено запит до Голови Одеського апеляційного господарського суду, оскільки, як вбачається з тексту самого листа, лист скеровувався в тому числі і до Голови Одеського апеляційного господарського суду (Додаток — 39). 16.09.2011р. Одеський апеляційний господарський суд надіслав поштою на мою поштову адресу лист від 19.09.2011р. №04-05/1103/2011 до якого було долучено копію листа Коржова В. Я. (вх. №95/з від 25.10.2010р.) (Додаток — 40), який скріплено підписом Коржова В. Я. та печаткою ТОВ «БЛЕК СІ ШІПІНГ СЕРВІС», та який є аналогічним за змістом тому листу, який розміщено на веб — сайтах http://zahvat.net та http://pr-z.com.ua в мережі Інтернет.

 

Згідно з ч.4 ст. 32 Конституції України, кожному гарантується судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе’ і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь — якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

 

Згідно з ч. 1 ст. 269 ЦК України, особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом. Згідно з ч. 1 ст. 270 ЦК України, фізична особа має право на повагу до гідності і честі. Згідно з ст. 297 ЦК України, кожен має право на повагу до його гідності та честі, гідність та честь фізичної особи є недоторканими, фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її честі та гідності. Згідно із ст. 299 ЦК України, фізична особа має право на недоторканість своєї ділової репутації, фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації.

 

Відкритий лист заступника директора ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» Коржова В. Я. від 23.10.2010р. під назвою: «Открытое обращение о рейдерском захвате ООО «БЛЕК СИ ШИПИНГ СЕРВИС», який розміщено на Інтернет — сайтах http://zahvat.net та http://pr-z.com.ua, містить в собі негативну та недостовірну інформацію відносно Позивачів, що порушує їх право на повагу до їх честі, гідності та ділової репутації.

 

Згідно із ч. 4 ст. 277 ЦК України, поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових обов’язків вважається юридична особа, у якій вона працює. Враховуючи, що Коржов Валентин Якович є заступником директора ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс», і відкритий лист було підписано ним як службовою особою ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс», то відповідно поширювачем інформації вважається організація, де він працює — ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс», а автором інформації — Коржов Валентин Якович.

 

Згідно з ч. З ст. 277 ЦК України, негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.

 

Згідно з ч. 7 ст. 277 ЦК України, спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.

 

Згідно з п. 12 Постанови ПВСУ №1 від 27.02.2009р., належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб — сайта, особи яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві.

 

Згідно з ч. 1 ст. 280 ЦК України, якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.

 

Моральна шкода заподіяна Позивачам полягає в тому, що всі вони є добропорядними громадянами з репутацією надійних ділових партнерів, які ведуть законну підприємницьку діяльність. Позивачам було дуже прикро, коли їх численні знайомі та друзі, прочитавши в мережі Інтернет (на веб — сайтах http://zahvat.net та http://pr-z.com.ua) інформацію про те, що Смиков Юрій, Арапітян Армен, Дімітрієв Віталій є рейдерами, почали перетелефоновувати їм та перепитувати, чи дійсно це так, деякі їх друзі та партнери почали сумніватися у порядності Позивачів, чистоті їх ділової репутації. Також Позивачі зазнають душевних страждань внаслідок того, що в разі, коли у всесвітніх пошукових мережах Google та Яндекс ввести їх прізвища та ім’я поруч з найменуванням ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс», то одразу ж на першій сторінці висвітлюється оспорювана інформація, враховуючи, що мільйони людей по всьому світу користуються пошуковими системами Google та Яндекс, можна дійти висновку про те, що негативна інформація про Позивачів розповсюджена на необмежене коло осіб. Фактично кожна людина, якщо вона щось захоче з’ясувати про Смикова Юрія Петровича, Арапітяна Армена Жорайовича, Дімітрієва Віталія Вікторовича за допомогою мережі Інтернет, то єдине на що вона натрапить, це на оспорювану негативну інформацію про Позивачів, і саме виходячи з цього буде робити висновки про цих людей.

 

Позивачі планували вести спільний бізнес разом з родиною Коржових, спрямований на розбудову та зміцнення ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс», як одного з лідерів у сфері контейнерних морських перевезень в Україні. Арапітян Армен вмовив свою тещу Суворову Ларису Пилипівну вкласти грошові кошти в сумі 420 000 грн. 00 коп. в статутний капітал вказаного Товариства. Смиков Ю. П. також вклав власні кошти в статутний капітал ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» в розмірі 420 000грн. 00 коп. Всі угоди з цього приводу були оформлені нотаріально та є законними. Проте мало того, що Позивачі вклали власні кошти в ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» та не отримали жодного прибутку від спільної діяльності з родиною Коржових та і по даний час намагаються повернути вкладені кошти, так іще вони ж і були звинувачені Коржовим В. Я. у рейдерстві. Це є відвертим нахабством з боку Коржова В. Я.

 

Все своє життя Смиков Ю. П. присвятив службі в Збройних Силах та органах міліції, тому слід звернути увагу на документи, які характеризують особу Смикова Ю. П., його професійні заслуги а саме:

 

—   за період  служби  Смикова Ю.  П.  в  органах  МВС  він  заохочувався 29  разів,  що підтверджується копією трудової книжки Смикова Ю. П. (Додаток — 19);

 

— як воїн — інтернаціоналіст Смиков Ю. П. був нагороджений медаллю «За бойові заслуги» Указом Президії Верховної Ради СРСР від 03.03.1983р. (Додаток — 20);

 

— Смиков Ю. П. був нагороджений грамотою Президії Верховної Ради СРСР згідно указу від 28.12.1988р.    «За   мужество    и    воинскую   доблесть,    проявленные    при    выполнении интернационального долга в Республике Афганистан» (Додаток — 21);

 

—  Смиков Ю. П. був нагороджений медаллю «Воину — интернационалисту от благодатного Афганського народа» згідно Указу Президента Республіки Афганістан від 18.04.1988р. (Додаток — 22);

 

—  Смиков Ю. П. був нагороджений ювілейною медаллю «70 лет вооруженных сил СССР» згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28.01.1988р. (Додаток — 23);

 

—  Смиков Ю. П. був нагороджений почесною грамотою УВС Харківського міськвиконкому «За   добросовестное   отношение   к   исполнению   служебных   обязанностей,   примерную дисциплину и в связи с 72 годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и Дня Советской милиции» (Додаток -24)

 

—   Смиков Ю. П.  був нагороджений медаллю «За безупречную службу» згідно наказу Міністра МВС України від 10.10.1991р. №435 (Додаток — 25);

 

— Смиков Ю. П. був нагороджений нагрудним почесним знаком МВС України згідно наказу МВС України від 13.03.2002р. №245 (Додаток — 26);

 

—  Смиков   Ю. П. був нагороджений нагрудним знаком — пам’ятна медаль «10 років МВС України» згідно наказу МВС України від 10.06.2002 року № 556 (Додаток — 27).

 

Отже, для Смикова Ю. П., який все своє життя присвятив служінню Вітчизні, має бездоганну репутацію чесної та заслуженої людини, було справжнім шоком дізнатися про те, що у відношенні нього Коржовим В. Я. була розповсюджена неправдива та негативна інформація. І по даний час, він вимушений виправдовуватися перед друзями, знайомими, колишніми колегами, які з мережі Інтернет дізнаються про нього вищенаведену негативну інформацію та переконувати їх у тому, що інформація, розповсюджена Коржовим В. Я. є неправдивою. Таким чином, від розповсюдженої в мережі Інтернет негативної інформації Смиков Ю. П. зазнав та продовжує зазнавати значної моральної шкоди.

 

Айрапетян Армен Жорайович також зазнав значної моральної шкоди у зв’язку із розповсюдженням через мережу Інтернет відкритого листа заступника директора ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» Коржова В. Я., який містить негативну інформацію про Айрапетяна А. Ж. А саме Айрапетян А. Ж. вимушений був постійно виправдовуватися перед друзями, рідними, земляками, знайомими та пояснювати, що він не є рейдером, а лист Коржова В. Я. де він називається рейдером — є цілковитою брехнею. Зокрема:

 

—  Айрапетян А. Ж. є з 20.11.1992р. членом Одеської обласної вірменської общини. Члени Общини дізналися через мережу Інтернет про лист заступника директора ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» Коржова В. Я. та вимушені були провести з цього приводу збори, куди для надання пояснень щодо своїх вчинків був викликаний також і Айрапетян А. Ж., який вимушений   був   виправдовуватися   перед   членами   Общини   та   доводити,   що   лист Коржова В. Я., в якому Айрапетян А. Ж. звинувачується у рейдерстві є неправдивим. Вказана обставина підтверджується листом Президента Одеської вірменської громади від 18.09.2011р. (Додаток-28);

 

—   Айрапетян А. Ж. є членом ЖБК «Марін ‘Білдер» з вересня 2009 року. 22.09.2011р. Голова Правління ЖБК «Марін Білдер» направив листа № 72 від 20.09.2011р. на адресу члена ЖБК — Айрапетяна А. Ж. з проханням пояснити ситуацію навколо публікації в мережі Інтернет   відкритого   листа   заступника   директора   ТОВ    «Блек   Сі   Шіпінг   Сервіс» Коржова В.  Я.  від  22.10.2010р.  Після  отримання  вказаного  листа,  Айрапетян  А.  Ж. вимушений  був   виправдовуватися  перед  членами  ЖБК  та  пояснювати  їм,   що  лист Коржова В. Я. є неправдивим у відношенні нього, а він не має жодного відношення до рейдерського захоплення ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» (Додаток — 29).

 

Источник: Элита Украины

Оставить комментарий